Dobrodošli v spletni učilnici, namenjeni zaposlenim, mladim in brezposelnim...

Psihološki vidiki izgube službe, upokojitve – dr Barbara Horvat Rauter

36.strokovni posvet delavcev v zasebnem sektorju; Žužkovi dnevi. Psihološki vidiki izgube službe, zaposlitve.

 

7. november, 2018