Dobrodošli v spletni učilnici, namenjeni zaposlenim, mladim in brezposelnim...

Promocija spodbujanja morale in etike v poslovnem svetu, SOPS v sodelovanju s prof.dr.Bojanom Žalcem

Promocija spodbujanja morale in etike v poslovnem svetu, prof.dr.Bojan Žalec v sodelovanju s Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije, v okviru strokovnega posveta delavcev zasebnega sektorja. 40. Žužkovi dnevi. Zakaj ravnati etično v vseh segmentih družbenega življenja? Kaj pomeni biti »moralen in etičen« do sebe in drugih? Zakaj ustvarjati poslovno in družbeno okolje, ki je prežeto z dobrimi medsebojnimi odnosi?

Projekt KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada.

6. december, 2021