Dobrodošli v spletni učilnici, namenjeni zaposlenim, mladim in brezposelnim...

Problematika delovnega časa

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije v sodelovanju z mag. Klavdijo Erjavec, predstavlja problematiko delovnega časa v krajšem e-seminarju.

Naslov obravnavane teme : DELOVNI ČAS V ZRCALU ZAKONA IN KOLEKTIVNE POGODBE – opredelitev delovnega časa (polni/krajši delovni čas, efektivni delovni čas) ter odmorov in počitkov;

  • nadurno delo s poudarkom na sodni praksi;
  • razporeditev delovnega časa (enakomerna in neenakomerna razporeditev, začasna prerazporeditev);
  • posebne oblike dela (nočno delo, dopolnilno delo);
  • preračun delovnega časa (referenčno obdobje, kompenzacija);
  • dodatki povezani z delovnim časom;
  • posebnosti urejanja delovnega časa (varstvo staršev, poslovodne osebe, prokuristi, vodilni delavci, delavci, ki delo opravljajo doma

2. maj, 2019