Dobrodošli v spletni učilnici, namenjeni zaposlenim, mladim in brezposelnim...

Osnove kulture vedenja in poslovnega bontona

Pravila lepega vedenja so vedno obstajala in bodo tudi v prihodnje, čeprav se spreminjajo, ker so izraz duha časa, razmerij moči in socialne strukture. Sodobna pravila lepega vedenja nam morajo pomagati pri povezovanju in nas ne smejo ovirati. Morajo biti sprejemljiva, ne dogmatična, ustrezati morajo tako mlajšim kot starejšim. Pomembno pa je, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost, da vzpodbujajo in izkazujejo pripravljenost pomagati. To pa je že nekaj osnovnih temeljev za dobro vseh nas, ki smo vključeni v te procese.

Predavateljica: ga. Bojana Košnik Čuk, direktorica in lastnica podjetja Bonton d.o.o.

24. februar, 2019